Depression

Depression er ikke at forveksle med almindelig træthed, tristhed eller skuffelse, som forekommer i enhver persons liv. Depression er en hyppig forekommende lidelse – ca. 200.000 danskere lider af depression.

Depression kan være vanskelig at identificere, fordi symptomerne er forskellige fra person til person. Den kan forveksles med almindelig tristhed og nervøsitet eller med legemlige sygdomme.

Nogle af de mest udbredte symptomer på depression er bl.a.: håbløshed, manglende evne til at føle glæde, træthed og energiløshed, selvbebrejdelse, skyld- og mindreværdsfølelse, forstyrret søvnrytme, nedsat hukommelse og koncentration.

Symptomerne på depression må tages alvorlig, og det værste man kan sige til en deprimeret person er, at vedkommende bare skal tage sin sammen og komme videre. Dette er ikke muligt, når man lider af depression! Derimod kan man opmuntre den deprimerede til at søge professionel hjælp ved lægen, psykologen eller psykiateren, som er uddannet til at arbejde med depression.

Kendetegnende for deprimerede personer er, at tankegangen er præget af negativitet og pessimisme. Den deprimerede tænker negativt om og bebrejder sig selv, sine omgivelser, og fremtiden er håbløs. Depressionens natur gør, at den deprimerede mister troen på, at der er håb om bedring i fremtiden, og at der er noget som helst at stille op.
Det er yderst vigtigt at få behandlet depressionen, da en ubehandlet depression i værste tilfælde kan medføre til suicidalitet.

Depression er en alvorlig sygdom, der kan behandles. Der findes i dag stor viden omkring depression, hvilket medfører gode behandlingsmuligheder. Ved de sværere depressioner viser medicinsk behandling med antidepressiv medicin at være særlig effektiv. Ved de lettere depressioner er det kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som har de bedste virkninger. Ofte er en kombinationsbehandling med medicin og terapi den optimale behandlingsform.

Herudover kan det anbefales at søge yderligere oplysning og støtte ved: www.depressionsforeningen.dk