OCD

OCD er en tilstand med tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner), ofte ledsaget af angst.

Tvangstanker er ideer eller forestillinger, der dukker op i bevidstheden igen og igen, selvom man ikke ønsker dette. Tvangstankerne opleves som yderst pinagtige og generende. Ligeledes er tvangshandlingerne tilbagevendende handlinger, der ofte udføres på bestemte måder som regel som en respons på tvangstankerne. Tvangshandlingerne udføres ofte for at forhindre en eller anden frygtet begivenhed.

De hyppigste tvangstanker drejer sig om frygt for at komme til at skade sig selv eller andre, frygt for smitte eller kemikalier, eller der er tale om et overdrevent behov for orden eller symmetri. Tvangshandlingerne relateret til disse tanker omhandler ofte vaske- og rengøringsritualer, checking, tælleritualer og orden- og symmetriritualer.

Der er gode behandlingsmuligheder for OCD. Antidepressiv medicin (SSRI-præparaterne) har vist sig at være særlig effektive i behandling af OCD. Ligeledes viser forskningen, at kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er særlig effektive terapiformer. Se mere under behandling.

En kombinationsbehandling af antidepressiv medicin og ovennævnte terapiformer har vist sig at være en optimal og yderst effektiv behandlingsform.

Herudover kan det anbefales at søge oplysning og støtte ved:
www.ocdforeningen.dk