Parterapi

I parterapi handler det om at lære at holde op med at prøve at kontrollere, hvad man føler, og i stedet tage kontrol over hvad man gør

Hvorfor vælge at gå i parterapi?

Det er let at blive forelsket. Det kan de fleste finde ud af. Udfordringen består i at blive ved med at være forelsket og opleve “ægte” kærlighed. Men kan og skal man også det? Det er min erfaring, at man ikke kan blive ved med at være forelsket, da det at være forelsket er forbundet kun med en masse positive tanker, følelser og kropslige fornemmelser for ens partner. Typisk er det sådan, at man ikke kan blive ved med at have disse positive tanker, følelser og kropslige fornemmelser for ens partner. Ens partner kan være den person, man elsker højest på jorden, men det kan i den grad også være den person, som kan gøre en allermest ulykkelig, ked af det og vred. Tvivlen på om det er ægte kærlighed, og om man passer sammen, dukker op i de fleste parforhold, lige præcis fordi ens tanker, følelser og kropslige fornemmelser ændrer sig fra positive til negative, og fordi det typisk er en udfordring at være i et parforhold.

Igennem Acceptance og Commitment Therapy (ACT) kan man lære en mere hjælpsom måde at se på parforhold og kærlighed på. I parterapi ud fra et ACT perspektiv er der fokus på kærlighed ikke som en tanke eller følelse, men mere som en handlemåde. Ens tanker og følelser kan man ikke kontrollere, men man kan altid udføre handlingen kærlighed, lige meget hvad man føler. Eksempelvis kan man efter et skænderi vælge at ignorere og være afvisende overfor hinanden, fordi man ikke i det øjeblik føler kærlighed. Men man kan også vælge at være i samme rum eller give hinanden et knus, selvom man ikke føler kærlighed for ens partner lige i situationen, men man alligevel vælger at udføre kærlighedens handlinger baseret på værdier som respekt og anerkendelse. Kort sagt: Man må holde op med at prøve at kontrollere, hvad man føler, og i stedet tage kontrol over hvad man gør. 

Når man vælger at gå i parterapi, er det typisk fordi man ønsker noget skal være anderledes. Der er måske et behov for at få redskaber til at blive bedre til at kommunikere, eller finde ud af hvad det er der skaber konflikter i hverdagen eller i bestemte situationer. Hvis man ofte ender i konflikt når man snakker sammen, er ved at gå fra hinanden, eller ønsker at få mere ud af parforholdet, kan parterapi hjælpe med at få taget hul på problemerne og komme konstruktivt videre.

Hvilke problematikker kan man arbejde med i parterapi?

Når man overvejer parterapi kan der være tale om problemer som bl.a. viser sig ved at man ikke kan tale sammen længere. Det kan være hyppige skænderier, tilbagetrækning og uenighed om de mest basale ting. Kort sagt, den nære kontakt er mistet, og problemerne får lov at ligge fordi man ikke taler sammen længere. Måske er sexlivet gået i stå, der er utroskab og overvejelser om skilsmisse. Desuden kan det være hårdt for parforholdet, hvis der er tale om at den ene part er ramt af stress, depression, angst eller andre psykiske problemstillinger.

Hvad kan man få ud af at gå i parterapi?

Parterapi kan hjælpe med at få skabt et trygt, levende og udviklende parforhold baseret på værdier som kærlighed, åbenhed, respekt og forbundethed. Igennem parterapi skabes mulighed for bl.a. at genoprette og skabe en ny og anderledes kommunikation,  så man kan snakke bedre sammen og lytte til hinanden. Parterapi kan hjælpe med at blive bedre til at håndtere konflikter, skænderier, lukkethed og besværlige følelser, og begynde at give plads til det der giver glæde og mening. I parterapi får man stillet opgaver som skal løses både individuelt og sammen, og der tilegnes en fælles metode, som kan bruges i fremtidige vanskelige situationer. Der er fokus på gradvis ændring af handlemønstre og tankemønstre.

Parterapi kan hjælpe med at forstå og agere i parforholdet på en anden måde, hvor man arbejder med at acceptere, at ens tanker og følelser for ens partner kommer og går, og at man har et valg i forhold til, hvordan man handler på ens tanker og følelser. Man kan vælge at basere ens handlinger på ens værdier i parforholdet. Værdier er ikke det samme som behov og lyster. Værdier handler om, gvad man ønsker at gøre, og om hvordan man ønsker at opføre sig.

Hvad er psykologens rolle i parterapi?

Psykologens rolle er at hjælpe parret med at guide samtalen ved at stille spørgsmål, finde nye perspektiver og give redskaber til at begynde et anderledes og mere positivt samvær. Det er psykologen, der styrer og strukturerer samtalerne, og der gives typisk træningsopgaver fra session til session.