Selvværdsproblematikker

Selvværd henviser til den overordnede holdning, man har til sig selv, hvordan man dømmer og vurderer sig selv, og den værdi man tillægger sig selv som menneske.

I kernen af selvværdet er de væsentligste tanker og overbevisninger om en selv og ens essentielle ideer om sig selv som person. Disse tanker og overbevisninger bygger på erfaringer og har ofte en fremtoning, som om de er faktiske kendsgerninger.

Hvis ens erfaringer har været overvejende positive, er overbevisningerne om sig selv sandsynligvis også overvejende positive. Hvis ens erfaringer har været temmelig blandede (som de ofte er ), kan man have en vifte af forskellige tanker og overbevisninger om en selv, som man kan tilpasse fleksibelt i overensstemmelse med de situationer, man befinder sig i. Hvis erfaringerne imidlertid generelt har været negative, er ens tanker og overbevisninger om sig selv tilsvarende negative.

I kernen af lavt selvværd ligger negative tanker og overbevisninger om sig selv. Disse opleves ofte som kendsgerninger, og kommer bl.a. til udtryk ved negative tanker og overbevisninger som: ”Jeg er ikke god nok,” Jeg er ikke noget værd,” Jeg har ikke noget at byde på,” ”Andre er bedre end mig” osv. Disse negative tanker og overbevisninger om sig selv medfører følelser som bl.a. mindreværd, usikkerhed, nervøsitet, ængstelighed osv.

På det handlingsmæssige plan medfører dette, at man f.eks. isolerer sig, undgår andre mennesker, undgår konflikter, vil gøre alt perfekt og omgiver sig med mennesker som nedgør en og holder en fast i det lave selvværd. Således er man selv med til at holde fast i det lave selvværd ud fra aktuelle tanke-, følelses- og handlingsmønstre.

Tidligere erfaringer er afgørende for, hvordan selvværdet udvikler sig. Nogle af årsagerne til udvikling af lavt selvværd kan bl.a. være afvisning, omsorgssvigt, misbrug, kritik og afstraffelse, mangel på ros, interesse og varme, oplevelsen af at være udenfor og mobning.

Det er muligt igennem kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) at arbejde med at forholde sig til selvværdsproblematikken på en anden måde, så man kan komme til at leve det liv, man gerne vil – det liv som er vigtigt for en.

Hvis en selvværdsproblematik ikke bliver behandlet kan det bl.a. medføre stress, depression, angstlidelser og spiseforstyrrelser. Ligeledes fremstår det lave selvværd også ofte ved personer som allerede har bl.a. stress, depression, angstlidelser og spiseforstyrrelser.