Socialforbi

De fleste kender til at være nervøse, når man skal holde en tale eller et foredrag foran en gruppe af fremmede personer. Dette er ikke det samme som socialfobi! Ligeledes er generthed ikke det samme som socialfobi!

Socialfobi er en angstlidelse, der er kendetegnet ved en overdreven frygt for, at man bliver negativt vurderet af andre i sociale situationer, ofte ledsaget af angst. Eller man har angst for, at man gør noget, som man synes er pinlig i sociale situationer f.eks. sige noget fjollet, rødme eller kaste op, hvorved man forsøger at undgå disse situationer.

Der tales om specifik og generaliseret socialfobi. Specifik socialfobi er, hvis der kun er tale om èn eller nogle få sociale situationer, som man frygter, f.eks. at spise sammen med andre, møde nye mennesker eller tale i telefon i andres nærvær. Generaliseret socialfobi er, når man oplever angst i mange almindelige sociale situationer som: Almindelig samtale med kollegaer og venner, at sige noget i en gruppe, eller at gå på gaden og møde bekendte.

En person med socialfobi har tillært sig nogle strategier eller en form for sikkerhedsadfærd for at “skjule” angsten , når man er sammen med andre. Eksempelvis: Undgå at se andre i øjnene, tale mindre og lavt, sidde stille og være ”usynlig” eller skjule rødmen ved at bruge meget makeup. Paradoksalt nok kan strategierne eller sikkerhedsadfærden medføre, at man tiltrækker sig endnu mere opmærksomhed f.eks. at andre opfatter en som arrogant, eller at man er ligeglad med andre. Derved medfører sikkerhedsadfærden det, som socialfobikeren frygter mest: At andre vurderer en negativt!

Der er gode muligheder for at behandle socialfobi. Behandlingen kan foregå både ved psykoterapi og medicinsk behandling, eller en kombination af begge. Kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Theerapi (ACT) viser sig at være særlig effektive overfor socialfobi. Se mere under behandling.

Herudover kan det anbefales at søge støtte ved:
www.angstforeningen.dk