Sorg og krise

Intet menneske kommer gennem livet uden at opleve sorger og kriser. Det er en naturlig del af et menneskes liv. Selv om sådanne perioder kan være hårde og måske undertiden føles uretfærdige, kommer man som oftest igennem ved familiens og vennernes hjælp og støtte.

Undertiden er det dog nødvendigt at søge professionel assistance – måske fordi man udsættes for nogle voldsomme begivenheder, som slår én omkuld. Der kan også ske for meget på for kort tid, således man ikke når at få bearbejdet den ene ting, før den næste finder sted. Det er i den forbindelse også vigtigt at erkende, at en enkelt mindre episode netop kan være dråben, der får bægeret til at flyde over, måske fordi man livet igennem har forsøgt at glemme eller negligere begivenheder, som har været vanskelige at forholde sig til. Sådanne sager har det med at hobe sig op for på et tidspunkt at overvælde én – måske i en sammenhæng, som forekommer uforståelig og ubetydelig.

Når man oplever sorg/krise kan det være nødvendigt med psykologisk støtte og vejledning for at komme igennem sorgen/krisen. I forhold til psykologisk behandling er det ofte muligt gennem egen læge at få en henvisning til en psykolog, som er godkendt til at foretage behandlingen. Psykologklinikken Himmerland er tilknyttet den offentlige sygesikring, hvorved det er muligt at blive henvist gennem egen læge.