Stresshåndtering

Stress er et velkendt og udbredt begreb i vores samfund. Det er både børn og voksne, som får stress. Ofte er det dog kvinder mellem 30 og 40 år, der er i den periode i livet, hvor de har både børn, hjem og arbejde at passe.

Stress kan forekomme i mange forskellige situationer. Eksempelvis efter en voldsom livsbegivenhed, såsom pludselig død i nær familie, overfald, krig eller en ulykke. I disse situationer er der tale om en akut stresstilstand.

Ligeledes kan der efter nogen tid ved voldsomt truende og katastrofelignende livsbegivenheder udvikle sig en tilstand, som benævnes posttraumatisk stresstilstand (PTSD). Denne tilstand er en forsinket reaktion på denne voldsomt truende og katastrofelignende livsbegivenhed som f.eks. at have været involveret i en ulykke, overværet et voldsomt dødsfald, voldtægt, tortur og krig.

Mere almindelige belastninger som f.eks. længerevarende uoverensstemmelser i hjemmet eller på arbejdspladsen, lang tids overbelastning grundet for mange arbejdsopgaver, længerevarende sygdom eller ”livskriser” kan fremkalde eller være medvirkende årsag til, at forskellige psykiske lidelser opstår. Stress over længere tid kan således fremprovokere depression, angst, misbrug eller andre psykiske lidelser.

Symptomerne på stress er bl.a. træthed, søvnproblemer, koncentrationsproblemer, anspændthed, hovedpine, åndedrætsbesvær, utålmodighed, man har en konstant følelse af mangel på tid, man er ofte kritisk og irriteret, og man har vanskeligt ved at sætte sig og slappe af.

Symptomerne på stress starter ofte gradvist ved, at man har svært ved at slappe af. Man har tanker, der kører rundt i hovedet, og man kan ikke styre dem. Ligeledes får man tiltagende svært ved at sove, og når man ikke får sin søvn, bliver man mere sårbar. Lysten til mad forsvinder eller øges, og man er bekymret og i følelsesmæssig ubalance. Nærliggende er det at udvikle et alkoholmisbrug, fordi alkohol i starten er med til at hjælpe en til at slappe af. Efterhånden kan man ikke opretholde sociale funktioner og daglige gøremål. Dette kan på sigt medføre depression, angst eller anden psykisk lidelse.

Hvordan behandles stress?
Det er yderst vigtigt at tage sine stresssymptomer alvorligt og få behandling derfor.

Kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) viser sig at være effektive terapiformer overfor stresstilstande. Ligeledes er disse terapiformer særlig effektive overfor bl.a. depression og angst, som ofte opstår i forbindelse med stress.