Om terapien

Om terapien

Jeg arbejder primært ud fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en gren af kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og self-compassion. Jeg arbejder eklektisk og finder frem til de terapeutiske metoder og teknikker, der fungerer for den enkelte eller for gruppen.

ACT er en gren af kognitiv-adfærdsterapi, der hjælper dig med at møde op og navigere i de lidelser, der er en del af livet. Det, vi skal møde op til som mennesker, er: svære relationer, skilsmisse, psykiske og fysiske lidelser, fyringer, dødsfald osv. Selvom lidelse er en naturlig del af livet, er den ofte vanskelig at håndtere. Vi, mennesker, har tendens til at kæmpe med vores lidelse og prøve at undgå den. I terapien arbejdes der med at leve i fred med vanskelige tanker og følelser, til at blive nærværende, til at blive mildere og venligere overfor sig selv og til at handle i overensstemmelse med vores personlige værdier – kort sagt: at komme tættere på at leve det liv, du ønsker.

Fokus er at slippe kampen med sindet
og blive mere optaget af at engagere sig i det liv, som ønskes.

Mindfulness er evnen til at være tilstede og opmærksom i nuet. At være bevidst nærværende. Mindfulness er en metode, der hjælper dig med at bemærke, hvad der sker både indeni dig og udenfor dig på en ikke-dømmende og ikke-vurderende måde, og der skabes accept af det, der er. Mindfulness er at acceptere det, der er lige nu og det, du oplever fra øjeblik til øjeblik.

Om terapien

Jeg arbejder primært ud fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en gren af kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og self-compassion. Jeg arbejder eklektisk og finder frem til de terapeutiske metoder og teknikker, der fungerer for den enkelte eller for gruppen.

ACT er en gren af kognitiv-adfærdsterapi, der hjælper dig med at møde op og navigere i de lidelser, der er en del af livet. Det, vi skal møde op til som mennesker, er: svære relationer, skilsmisse, psykiske og fysiske lidelser, fyringer, dødsfald osv. Selvom lidelse er en naturlig del af livet, er den ofte vanskelig at håndtere. Vi, mennesker, har tendens til at kæmpe med vores lidelse og prøve at undgå den. I terapien arbejdes der med at leve i fred med vanskelige tanker og følelser, til at blive nærværende, til at blive mildere og venligere overfor sig selv og til at handle i overensstemmelse med vores personlige værdier – kort sagt: at komme tættere på at leve det liv, du ønsker.

Fokus er at slippe kampen med sindet
og blive mere optaget af at engagere sig i det liv, som ønskes.

Mindfulness er evnen til at være tilstede og opmærksom i nuet. At være bevidst nærværende. Mindfulness er en metode, der hjælper dig med at bemærke, hvad der sker både indeni dig og udenfor dig på en ikke-dømmende og ikke-vurderende måde, og der skabes accept af det, der er. Mindfulness er at acceptere det, der er lige nu og det, du oplever fra øjeblik til øjeblik.

Phone: 29724995
9620 Aalestrup
Grøndalsvej 45
Videre til værktøjslinje