Parterapi

Parterapi

Når man vælger at gå i parterapi, så er det typisk fordi, at man ønsker noget skal være anderledes.
Der er måske et behov for at få redskaber til at blive bedre til at kommunikere eller finde ud af,
hvad det er, der skaber konflikter. Hvis man ofte ender i konflikt, når man snakker sammen, er ved
at gå fra hinanden eller ønsker at få mere ud af parforholdet, kan parterapi hjælpe med at få taget
hul på problemerne og komme konstruktivt videre.

Din partner kan være den person, man elsker højest på jorden, men det kan i den grad også være
den person, som kan gøre en allermest ulykkelig, ked af det og vred. Tvivlen på om det er ægte
kærlighed og om man passer sammen, den dukker op i de fleste parforhold, fordi det kan være
en udfordring at være i et parforhold.

I parterapi er der fokus på kærlighed. Ikke kærlighed som en tanke eller en følelse, men mere som
en handlemåde. Ens tanker og følelser kan man ikke kontrollere, men man kan altid udføre
handlingen kærlighed, lige meget hvad man føler. Eksempelvis kan man efter et skænderi vælge at
ignorere og være afvisende overfor hinanden, fordi man ikke i det øjeblik føler kærlighed. Men man
kan også vælge at være i samme rum eller give hinanden et knus, selvom man ikke føler kærlighed
for ens partner lige i situationen, men man vælger alligevel at udføre kærlighedens handlinger
baseret på værdier som respekt og anerkendelse. Man kan ikke kontrollere, hvad man føler, men
man i stedet arbejde med at tage kontrol over, hvad man gør.

Par vil gerne have trygge og sikre bånd. I parterapi identificeres parrets mønstre, og målet er at
hjælpe parret med at tilegne sig nye erfaringer og dermed skabe tryg kontakt.

Parterapi kan hjælpe med at få skabt et trygt, levende og udviklende parforhold baseret på værdier
som kærlighed, åbenhed, respekt og forbundethed. Igennem parterapi skabes mulighed for bl.a. at
genoprette og skabe en ny og anderledes kommunikation, så man kan snakke bedre sammen og
lytte til hinanden. Parterapi kan hjælpe med at blive bedre til at håndtere konflikter, skænderier,
lukkethed og besværlige følelser samt begynde at give plads til det der giver glæde og mening. I
parterapi får man stillet opgaver, som skal løses både individuelt og sammen. Der tilegnes også en

fælles metode, som kan bruges i fremtidige vanskelige situationer. Der er fokus på gradvis ændring
af handlemønstre og tankemønstre.
I parterapi er min rolle er at hjælpe parret med at guide samtalen ved at stille spørgsmål, finde nye
perspektiver og give redskaber til at begynde et anderledes og mere positivt samvær. Det er
psykologen, der styrer og strukturerer samtalerne, og der gives typisk træningsopgaver fra session
til session.

Parterapi giver mulighed for at tale sammen om de svære ting i parforholdet, og der er fokus på at
dele erfaringer, følelser og tanker. En grundliggende platform om, at hvad vi kan dele, kan vi hele –

”What is shareable is bearable”

Parterapi

Når  man  vælger at gå i parterapi, så er det typisk fordi, at man ønsker noget skal være anderledes. Der er måske et behov for at få redskaber til at blive bedre til at kommunikere eller finde ud af, hvad det er, der skaber konflikter i hverdagen eller i bestemte situationer. Hvis man ofte ender i konflikt ,når man snakker sammen, er ved at gå fra hinanden eller ønsker at få mere ud af parforholdet, kan parterapi hjælpe med at få taget hul på problemerne og komme konstruktivt videre.

Din partner kan være den person, man elsker højest på jorden, men det kan i den grad også være den person, som kan gøre en allermest ulykkelig, ked af det og vred. Tvivlen på om det er ægte kærlighed og om man passer sammen, den dukker op i de fleste parforhold, fordi ens tanker, følelser og kropslige fornemmelser ændrer sig fra positive til negative og fordi det typisk er en udfordring at være i et parforhold.

I parterapi, ud fra et ACT perspektiv, er der fokus på kærlighed. Ikke kærlighed som en tanke eller en følelse, men mere som en handlemåde. Ens tanker og følelser kan man ikke kontrollere, men man kan altid udføre handlingen kærlighed, lige meget hvad man føler. Eksempelvis kan man efter et skænderi vælge at ignorere og være afvisende overfor hinanden, fordi man ikke i det øjeblik føler kærlighed. Men man kan også vælge at være i samme rum eller give hinanden et knus, selvom man ikke føler kærlighed for ens partner lige i situationen, men man vælger alligevel at udføre kærlighedens handlinger baseret på værdier som respekt og anerkendelse.

Man må holde op med at prøve at kontrollere, hvad man føler og i stedet tage kontrol over hvad, man gør.

Parterapi kan hjælpe med at få skabt et trygt, levende og udviklende parforhold baseret på værdier som kærlighed, åbenhed, respekt og forbundethed. Igennem parterapi skabes mulighed for bl.a. at genoprette og skabe en ny og anderledes kommunikation, så man kan snakke bedre sammen og lytte til hinanden. Parterapi kan hjælpe med at blive bedre til at håndtere konflikter, skænderier, lukkethed og besværlige følelser samt begynde at give plads til det der giver glæde og mening. I parterapi får man stillet opgaver, som skal løses både individuelt og sammen. Der tilegnes også en fælles metode, som kan bruges i fremtidige vanskelige situationer. Der er fokus på gradvis ændring af handlemønstre og tankemønstre.

Min rolle er at hjælpe parret med at guide samtalen ved at stille spørgsmål, finde nye perspektiver og give redskaber til at begynde et anderledes og mere positivt samvær. Det er psykologen, der styrer og strukturerer samtalerne, og der gives typisk træningsopgaver fra session til session.

Phone: 29724995
9620 Aalestrup
Grøndalsvej 45
Videre til værktøjslinje