Terapi

Terapi

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og terapi i gruppe.

Samtalerne foregår primært med afsæt i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en gren af kognitiv adfærdsterapi samt mindfulness og self-compassion.

En samtale ved mig tager udgangspunkt i og følger de ønsker, du eller I har. I fællesskab aftaler vi hvad emnet skal være, hvordan vi skal undersøge og tale om emnet, hvem der skal deltage i samtalen og hvad målet for samtalen er.

Jeg møder dig/jer med respekt, omsorgsfuldhed og medfølelse.

Som psykolog er jeg ikke tilhænger af en “sygdomsbaseret” model for terapi, som kan have en begrænsende konsekvens for udvikling og forandring. Jeg arbejder med klienterne ud fra en aktiv tilgang, hvor der læres nye færdigheder, som effektivt hjælper med at håndtere de barrierer, der er i forbindelse med at leve et meningsfuldt liv.

Terapi

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og terapi i gruppe.

Samtalerne foregår primært med afsæt i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en gren af kognitiv adfærdsterapi samt mindfulness og self-compassion.

En samtale ved mig tager udgangspunkt i og følger de ønsker, du eller I har. I fællesskab aftaler vi hvad emnet skal være, hvordan vi skal undersøge og tale om emnet, hvem der skal deltage i samtalen og hvad målet for samtalen er.

Jeg møder dig/jer med respekt, omsorgsfuldhed og medfølelse.

Som psykolog er jeg ikke tilhænger af en “sygdomsbaseret” model for terapi, som kan have en begrænsende konsekvens for udvikling og forandring. Jeg arbejder med klienterne ud fra en aktiv tilgang, hvor der læres nye færdigheder, som effektivt hjælper med at håndtere de barrierer, der er i forbindelse med at leve et meningsfuldt liv.

Phone: 29724995
9620 Aalestrup
Grøndalsvej 45
Videre til værktøjslinje